Formulare per operatore

Paraqitjen për evidentimin në regjistrin e operatorëve të rrjeteit të komunikacionit elektronik publik dhe regjistrimin e serviseve programore mund ta merrni këtu  këtu.     … […]Accessibility

Accessibility