image_pdfimage_print

Strugë

1. KABBEL-L – NET  – fsh.Labunishtë – pako përmbledhëse  (përditësuar më 28.11.2022)

Shkup

1. GLOBALSAT fsh. Stajkovci – pako përmbledhëse – (përditësuar më 05.10.2022) 2. SKUPI KABLE – pako përmbledhëse – (përditësuar më 05.10.2022) 3. MULTIMEDIA-NET – pako përmbledhëse – … […]

Resen

1. Kanal 16 – pako përmbledhëse  (përditësuar më 05.09.2022)

Prilep

1. KDS-Kabеll Net – pako përmbledhëse (përditësuar më 05.10.2022)

Ohër

1. INFEL-KTV – pako përmbledhëse –  (përditësuar më 30.11.2022) 2.  ALTRA-SAT 2000  – pako përmbledhëse (përditësuar më 10.10.2022)

Negotinë

1. Inel Internacional – pako përmbledhëse për të gjithë filialet (përditësuar më 15.14.2020)

Makedonski Brod

1. КАBEL АS КТV – pako përmbledhëse (përditësuar më 06.04.2022)

Kumanovë

1. MULTIMEDIA-NET – pako përmbledhëse për Kumanovë, Shkup dhe Bërvenicë (përditësuar më 05.10.2022) 2. IP SISTEMS  – pako përmbledhëse – (përditësuar më 30.11.2022) 3.  KOMBO 2003 … […]

Kriva Palankë

1. TRANSHPED TREJD – pako analoge (përditësuar më 05.10.2022)

Kërçovë

1.KABLEKAL – pako përmbledhëse  (përditësuar më 05.10.2022) 2. SHEPROM-BELLA – pako përmbledhëse  (përditësuar më 30.07.2020)Accessibility

Accessibility