image_pdfimage_print

Kavadarci

1. Inel Internacional  – pako përmbledhëse për Kavadar, Negotinë, Rosman dhe Demir Kapi (përditësuar më 01.12.2021)

Krushevë

1. KDS – KABEL NET DOO Prilep – pako analoge  (përditësuar më 07.08.2019)

Dellçevë

1.  BIV PIRAMIDA – fsh. Zvegor pako përmbledhëse (përditësuar më 13.09.2021)

Gostivar

1.MULTIMEDIA NETVORK L SHPKNJP – pako përmbledhëse – (përditësuar më 29.10.2021) 2. DRIM SAT – pako përmbledhëse – (përditësuar më 07.09.2021) 3. NAFI BEKO – … […]

Gjevgjeli

1. SPAJDER-NET  –  pako përmbledhëse (përditësuar më 13.09.2021) 2. PET NET  – pako përmbledhëse (përditësuar më 01.12.2021)  

Vinicë

1. VINSAT KABLE  – pako përmbledhëse (përditësuar më 01.10.2021)

Vallandovë

1. Kabllor Strumicë  – pako përmbledhëse  (përditësuar më 24.06.2021)  

Operatorë

Operatorët e rrjeteve të komunikacionit publik i transmetojnë përmbajtjet audio-vizive (përmbajtjet e televizionit e të radios, shërbimet audio dhe video me kërkesë, televizionin e  paguar … […]Accessibility

Accessibility