Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 8-të publike e mbajti më 20.10.2022 (e enjte), me fillim prej ora 13:15, nëpërmjet video konferencës.

RENDI I DITËS

  1. Arsyetim nga Shoqëria Tregtare Radiodifuzive televizioni KANAL-21 SHPKNJP Veles, në lidhje me procedurën për fshirjen nga regjistri i radiodifuzerëve.
  2. Të ndryshme.