Vendima/akte nga seanca nr.9 – 13.03.2024

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive RADIO USKANA – PLUS eksport-import SHPKNJP Kërçovë. Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria … […]

Vendime/akte nga seanca nr.6 – 19.02.2024

Aktvendim për paralajmërim publik dhe përjashtim të ritransmetimit të shërbimit programor të Operatorit të rrjetit publik të komunikimit elektronik Shoqëria Tregtare Radiodifuzive-operator i rrjetit kabllor … […]

Vendime/akte nga seanca nr.2 -11.01.2024

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Tregtare Radiodifuzive për Radioaktivetet RADIO ZORA SHPKNJP Dellçevë. Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive … […]Accessibility

Accessibility