image_pdfimage_print

Sektori për financa dhe logjistikë

Goran Radunoviq – Udhëheqës i sektoritРаководител на Сектор tel: 02/3103 433 g.radunovic@avmu.mk Vesna Simonovska – Ndihmës udhëheqëse Sektori тел: 02/3103 437 v.simonovska@avmu.mk Seksioni për çështje … […]

Sektori për çështje programore

M.r Emilija Janevska Udhëheqës Sektori tel: 02/3103 420 e.janevska@avmu.mk M.r Emilija  Petreska Kamenjarova – Ndihmës udhëheqëse Sektori tel: 02/3103 428 e.petreska-kamenjarova@avmu.mk Njësia për identitet kulturor  … […]

Organizimi i Shërbimit profesional

Organogram i Agjencisë 1.Sektori për përkrahjen punës së Drejtorit dhe Këshillit të Agjencisë 2. Sektori për çështje programore 3.Sektori për çështje juridike dhe furnizime publike … […]

Viti 2009

Programi i punës për vitin 2009 Raport  për punën e vitit  2009

Viti 2010

Programi i punës për vitin 2010 >Plani financiar i punës së KRD-ës për vitin 2010 Raport për punën e vitit  2010Accessibility

Accessibility