Kronikë nga i pari vazhdimi në seancën e 45-të

Shkup , 19.12.2020 – Keshilli në Agjencia në e djeshme vazhdimi në seancën e 45-të sjellë dy Vendimet për refuzimi në Kërkesat për publikim publike konkurs për detyrë leje për televizioni transmetimit në shteti niveli përmes dixhitale multipleks në TRD 24 News LLC Shtip dhe TRD KLAN MAQEDONIA LLC eksport-import Tetovë , nga arsyeja çfarë me Studimi për vendosmëri justifikim për publikim publike konkurs për detyrë leje , gjithçka përcaktojnë se nr ekziston justifikim për publikim në publike konkurs .Accessibility

Accessibility