Kronikë nga seanca e 1-rë

Shkup , 09.01.2020 – Në seancën e parë mbajtur më 03.01.2020 , Këshilli _ në Agjencia mori 3 Vendime për publikim në publike konkurs për detyrë në le , dhe se : për radio transmetimit në në nivel lokal niveli në zonë në bashkia Kumanovë , për jofitimprurëse transmetim institucioni për radio transmetimit në në nivel lokal niveli në zonë në bashkia Tetovë dhe për radio transmetimit në në nivel lokal niveli në zonë në bashkia Dibër .

Pas dorëzuar letër deklaratë për anulimi nga lejen nga anësor në mbajtësi në lejen për televizioni Transmetimi , Këshilli në Agjencia sjellë Zgjidhje për fshirje nga regjistrin në transmetuesit në TRD TV SITEL 2 DOOEL Shkup .

Lidhje bazë në gjetjet nga e jashtëzakonshme mbikëqyrje , pas zyrtare detyrë , Këshilli në Agjencia sjellë Një vendim për konfiskimi në lejen për televizioni transmetimit në TRD TV KISS Zlate DOOEL Tetovë , sepse se çfarë mbajtësi në lejen ndaloi me transmetimit në Programi shërbimi më shumë prej 30 ditësh për arsye të teknike , financiare ose të tjerët arsye .

Gjithashtu , Këshilli në Agjencia dha miratimi në Drejtori në Agjencia për zbatimi në procedurë për detyrë në kontratës për publike prokurimi për mallra pajisje TIK .Accessibility

Accessibility