Kronikë nga seanca e 10-të

Shkup , 27.02.2020 – Më e sotme sesioni Keshilli në Agjencia sjellë tre Zgjidhjet për duke u ndalur në i ngritur procedurat për konfiskimi në lejen për duke kryer në transmetim profesion në në vijim transmetuesit : Shoqëria për transmetim aktivitet tregtim dhe sherbime ECO RADIO DOOEL Probishtip , Trgovsko Radio-Transmetim Kompania B-97 DOOEL Manastir dhe Trgovsko transmetim Kompania T.V CALTRINA Mazar Tateshi , Struga SH.PK.

Gjithashtu , Këshilli në Agjencia atë pranoj Raporti e solli atë Një vendim për adoptimi në vjetore llogari në Agjencia për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet për vitin 2019.Accessibility

Accessibility