Kronikë nga seanca e 12-të

Shkup, 28.03.2021 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme miratoi Raportin vjetor për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2021 dhe njëzëri e përcaktoi qëndrimin e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele lidhur me rezultatin e auditimit të auditorit të pavarur për vitin 2021.Accessibility

Accessibility