Kronikë nga seanca e 13-të

Shkup, 31.03.2022 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme solli Vendim për miratimin e ribalancit të Planit financiar për vitin 2022 të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, me të cilin janë siguruar mjete për përgatitjen e një studimi për të përcaktimin e arsyetimit shpalljen e konkursit publik për lëshimin e lejes për emetim televiziv në nivel shtetëror.Accessibility

Accessibility