Kronikë nga seanca e 14-të

Shkup , 12.03.2020 – Në seancën e 14-të Keshilli në Agjencia sjellë Zgjidhje për duke u ndalur në i ngritur procedurë për konfiskimi në lejen për radio transmetimit të TRD RADIO HIT FM DOOEL Shkup , për shkak të se çfarë transmetuesi vjetore kompensim për lejen atë paguaj në tërësi .

Për arsye të se çfarë në Agjencia për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet nr ishte aplikacion as një aplikacion në e parashikuara afati , Këshilli sjellë një vendim për e pasuksesshme publike konkurs për detyrë leje për radio transmetimit në programore shërbimi në në nivel lokal niveli në zonë në bashkia Dibër .

E njëjta si ajo Keshilli ka miratuar edhe një Vendim për fshirje nga regjistrin në transmetuesit në TRD Zoran Zdravkoviq MH-RADIO Ohër DOOEL.Accessibility

Accessibility