Kronikë nga seanca e 15-të

Shkup,28.05.2021- Për të siguruar fonde të destinuara për përgatitjen e Analizës së çështjeve gjinore për vitin 2021,në seancën e 15-të të mbajtur sot Këshilli I Agjencisë miratoi një vendim për ribalancin e Planit Finaciar 2021 në Agjencinë e Shërbimeve të Mediave Audio dhe Audiovizive.Për shkak të natyrës së subjektit të prokurimit publik domethënë transferimi I prokurimit subjekti I mallrave në shërbim Këshilli dha miratimin për ndryshimin e Planit Vjetor të prokurimit Publik për vitin 2021 I Agjencisë për Audio dhe Audiovizuele shërbime mediatike nr.05-4773/1 datë 30.12.2020.

Këshilli shqiptoi një paralajmërim public për NET NGA nga Berova dhe TOTAL TV nga Shkupi sepse ritransmetojnë shërbime programore që nuk mbulohen nga çertifikatat për regjistrimin e shërbimeve të programeve të lëshuara nga Agjencia në këtë mënyrë ka shkelje të nenit 141 të LSHMAAV.Accessibility

Accessibility