Kronikë nga seanca e 18-të

Shkup , 06.05.2020 – Këshilli në seancën e 18-të për arsye të shkelje në neni 50 paragrafi 3 i ZAAVMU dhe nenet 16 dhe 17 të Rregullorja për mbrojtjes në të mitur persona përfundoi po une jam e theksuar masë publike paralajmërim në Televizionin TRD Sitel DOOEL Shkup dhe TRD TELEVISION MAKPETROL DOOEL Shkup .

Keshilli në Agjencia sjellë Një vendim me e cila çdo gjë miraton ribalancimi në Ajo financiare plani në Agjencia për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet për vitin 2020 për po çdo gjë ofrojnë financiare do të thotë në total shuma prej 354.000,00 denarë i destinuar për prokurimi në mbrojtëse do të thotë për parandalimi nga Koronavirusi . Sipas ajo nevojë Keshilli dha miratimi për shtesë në vjetore plani për publike blerjet per 2020 _ në Agjencia për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet .

Aktiv seancën e njëjta si ajo Keshilli dha miratimi për zbatimi në procedurë për publike prokurim – shërbim : Mirëmbajtje në shtesën modul në ekzistuese aplikuar zgjidhje ” Sistemi për në mënyrë elektronike regjistrit në publike komunikues rrjetet ” .Accessibility

Accessibility