Kronikë nga seanca e 24-të

Shkup, 22 qershor 2020 . – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka miratuar Vendim me të cilin miratohet ribalancimi i Planit Financiar të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive për vitin 2020, me të cilin do të sigurohen mjete të destinuara për pagesën e kompensimit mujor për anëtarët e Agjencisë. Këshilli i Agjencisë për periudhën prej 6 muajsh në vitin 2020.Accessibility

Accessibility