Kronikë nga seanca e 25-të

Shkup , 24.06.2020 _ – Në seanca e sotme e 25-të Keshilli sjellë i ri Udhëzim për kufijtë për paguar politike reklamat për Zgjedhjet në vitin 2020 dhe përcaktoi _ përfundimin në rëndësi në i mëparshmi Udhëzimi për kufijtë për paguar politike reklamat për Zgjedhjet në 2020 nr 01-2604 / 1 nga 19.06.2020.Accessibility

Accessibility