Kronikë nga seanca e 26-të

Shkup , 10.07.2020 _ – Për arsye të shkelje në neni 64 paragrafi 1 i ZAAVMU, Këshilli në Agjencia e theksuar markë publike paralajmërim i TRD ALFA TV DOOEL Shkup . Për nevojat në Agjencia Keshilli dha miratimi Drejtori po sjellë një vendim për financiare do të thotë për rinovimin për 4 përdorues afrohet në atë elektronike bazë në rregulloret e ” Zyrtare Gazete në Republika Veriore Maqedonia ” . Sipas Protokolli për parandaluese masat për të gjitha duke punuar vende e cila përpilohet pjesë në Vendimi për ndryshim dhe shtim në Vendimi për masat për duke parandaluar në marrja dhe përhapja në Koronavirusi COVID-19 në Qeveria i RSM, Këshilli në Agjencia sjellë përfundimi seancat po ato mban përmes video konferencë marrëdhënie në periudhën deri me 31.08.2020Accessibility

Accessibility