Kronikë nga seanca e 27-të

Shkup , 15.07.2020 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka miratuar konkluzionet për fillimin e procedurës penale para gjykatës kompetente kundër transmetuesve TRD ALSAT-M DOO Shkup dhe TRD TV Makpetrol DOOEL Shkup për shkak të shkeljes së nenit 76-b paragrafi 3. Kodi Zgjedhor, pra gjatë heshtjes zgjedhore të publikuar audiovizuale Materiale për bartëse në funksionin në organet në Qeveria OBSH në të njëjtën kohë në mënyrë aktive mori pjesë në fushatën në një pjesëmarrëse  në zgjedhjet proces .Accessibility

Accessibility