Kronikë nga seanca e 28-të

Shkup , 16.07.2020 _ – Keshilli në Agjencia në e sotme sesioni sjellë konkluzioni për Nisja kundërvajtje procedurë para kompetent gjykata kundër Publiku transmetim kompania RADIO DHE TELEVIZIONI MAQEDONIS Shkup – Maqedonisht radio – Së pari programore shërbimi për arsye të shkelje në neni 76-b paragrafi 3 i Zgjedhjet Kodi . Përkatësisht, MR1 më 14 korrik, për koha në përzgjedhje en heshtje , në pak informative ditore botime transmetim bashkëngjitjet për aktivitetet në Ministria për e brendshme punon për duke parandaluar potencial krimi lidhur me zgjedhjet procesi në që u transmetua deklaratë nga bartëse në funksionin në organet në Qeveria .Accessibility

Accessibility