Kronikë nga seanca e 29-të

Shkup , 27.07.2020 _ – Në e sotme sesioni Keshilli atë konsiderohen Raporti nga opsionale mediat përfaqësimi për koha në Të parakohshmet parlamentare zgjedhjet 2020. _ _ Në ajo drejtimin Keshilli përfundoi kundër TRD ALSAT – M DOO Shkup dhe TRD TV SHENJA DOOEL Shkup po çdo gjë nisni kundërvajtje procedurë para kompetentët gjykata sepse e kundërta në neni 75 paragrafi 1, dhe në marrëdhënie me neni 75-a paragrafi 1 pika b e Zgjedhjet kodi , transmetuesit në njoftimin për koha në zgjedhjet fushatë nr me kusht i balancuar mbulim në zgjedhjet procesi në informative ditore dhe në të veçantat informative tregon në pëlqimin me parimi në proporcionaliteti sipas Numri në konfirmuar listat në kandidatët për deputetë .

Keshilli në Agjencia përfundoi kundër TRD TELEVISION MAKPETROL DOOEL Shkup po çdo gjë nisni kundërvajtje procedurë para kompetentët gjykata për arsye të shkelje në neni 50 paragrafi 3 i ZAAVMU dhe në vazhdim nenet 16 dhe 17 të Rregullorja për mbrojtjes në të mitur persona .

Në pëlqimin me vjetore plani për publike blerjet per 2020 _ Keshilli dha miratimi për zbatimi në procedurë për publike prokurim – shërbim : Kërkim-Analizë në gjinitë pyetje dhe me radhë rruga në shfaqja në femra dhe meshkuj në programet në transmetuesit .Accessibility

Accessibility