Kronikë nga seanca e 31-të

Shkup , 19.08.2020 _ – Keshilli në Agjencia në marrëdhënie me kërkesën dorëzuar nga Shoqeria për tregti , prodhim dhe sherbime M NET-HD DOO import-eksport Pini , sillni Një vendim për detyrë leje për televizioni transmetimit në programore shërbimi me të përgjithshme format në OBSH të përfaqësuar specie programet ato realizoj të gjitha tre mediat funksionet , të maqedonase gjuhë , përmes publike elektronike komunikimi rrjeti çfarë nr përdor kufizuar burim , në rajonalisht nivel .

Aktiv këtë sesioni Keshilli sjellë përfundimi dhe Vendimi për përsëri publikim në publike konkurs për detyrë leje për jofitimprurëse transmetim institucioni për radio transmetimit në programore shërbimi në në nivel lokal niveli në zonë në bashkia Tetovë , më në nivel lokal nivel , në shqiptare dhe maqedonase gjuhe .

Me qëllimi duke filluar në procedurë e cila është në pëlqimin me vjetore plani për publike blerjet per 2020 _ në Agjencia , Këshilli dha miratimi për Drejtori në Agjencia po saj zbatojnë procedura për publike prokurim-shërbim : Mirëmbajtje Ditët në mediat shkrim-lexim 2020.Accessibility

Accessibility