Kronikë nga seanca e 32-të

Shkup , 10 shtator 2020 . – Keshilli në Agjencia në marrëdhënie në Informacioni në marrëdhënie me më parë i ndërprerë procedurë pas dorëzuar kërkesë për publikim publike konkurs për detyrë leje për televizioni transmetimit në shteti niveli përmes portative kapaciteti në dixhitale tokësore multipleks sjellë përfundimi po çdo gjë pyeti nga TV 24 Vesti Sh.PK Shtip po saj informoj Agjencia bëj çdo gjë ende ekziston interesi nga e tyre anësor për detyrë në leje për televizioni transmetimit në programore shërbimi në tokësore televizioni .

Sepse shkelje në dispozitat nga Këshilli i ZAAVMU në Agjencia ka vendosur 11 masa për publike qortim dhe se : për shkak të mosrespektimi në neni 64 paragrafi 1 i ZAAVMU im e theksuar masë në MRT2, TV Shutel , TV Sunce , TV Polog dhe TV K&M, për hir të mosrespektimi në neni 92 paragrafët 1 dhe 3 të ZAAVMU të SHOQËRIVE 21-M dhe TV-CANAL VIS, me qëllim të mosrespektimi në neni 92 paragrafi 3 i ZAAVMU dhe dënimi masë në Shutel TV , për hir të mosrespektimi në neni 50 paragrafi 3 i ZAAVMU dhe në vazhdim Rregullorja për mbrojtjes në të mitur persona une jam e theksuar masat të KOMPANIVE 21-M dhe KLAN MAQEDONIA dhe për hir të shkelje në neni 55 paragrafi 7 i ZAAVMU shqiptuar një masë në TV SHENJA.

Në pëlqimin me vjetore plani për publike blerjet per 2020 _ në Agjencia , Këshilli dha miratimi në Drejtori në Agjencia po zbatojnë dy procedurat për publike prokurim sherbim : Hidraulik dhe elektrik shërbimeve dhe adaptive dhe parandaluese mirëmbajtjen në ekzistuesin software për analiza i RA dhe programeve televizive – NAVS.Accessibility

Accessibility