Kronikë nga seanca e 33-të

Shkup , 25.09.2020 – Më e sotme sesioni Keshilli në Agjencia sjellë Një vendim për Ribalancimi në atë financiar plani në Agjencia për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet për vitin 2020. _ Me ribalancimin çdo gjë me kusht financiare do të thotë për duke bërë në Studimi për vendosmëri në justifikimin për publikim publike konkurs për detyrë leje për televizioni transmetimit në shteti nivel .

Për arsye të mospërmbushje në detyrimin nga neni 80 paragrafi 5 i Ligji për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet , dmth të papaguara vjetore kompensimin për leje për televizioni transmetimit në ligjërisht e themeluar afati , Këshilli në Agjencia i ngritur procedurë për konfiskimi në lejen për televizioni transmetimit e TRD Vision BM-TV CHANNEL VIZIA LLC.

Lidhje bazë në gjetjet nga administrative mbikëqyrje , ku edhe është konstatuar shkelje në neni 51 paragrafi 1 i ZAAVMU, d.m.th dështimi për të siguruar informacion çfarë duhet po une jam çdo gjë bëj në dispozicion në përdoruesit , Këshilli në Agjencia e theksuar masat publike qortime për në vijim transmetues : TRD Televizion IRIS SH.PK Shtip , TDR TV-KANAL VIS LLC Strumica dhe TDR TV SHUTEL SH.PK Shkup .

E njëjta kështu , me e rregullta administrative mbikëqyrje ku transmetuesit TRD IRIS DOO Shtip dhe TRD Televizion POLOG DOOEL Kjo është themeluar shkelje në neni 14 i Ligji për media , sepse çfarë Keshilli në Agjencia e theksuar masat publike paralajmërime .

Për TRD IRIS DOO Shtip , Këshilli në Agjencia e theksuar masë publike paralajmërim për arsye të konstatuar shkelje në neni 50 paragrafi 3 i ZAAVMU dhe në vazhdim nenet 17 dhe 19 të Rregullorja për mbrojtjes në të mitur persona .

Në marrëdhënie me njoftim për ndryshim në pronar struktura , Këshilli në Agjencia sjellë Një vendim me e cila çdo gjë lejet ndryshim në pronari strukturën në Tregtia radio difuze kompania RADIO FAMA DOO Tetovë .

Keshilli në Agjencia dha miratimi Drejtori në Agjencia po sjellë Një vendim për pagesa në do të thotë për hir të duke mundësuar akses në Agjencia për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet te të dhëna në Internet distributive sistemi në Ai qendror regjistrit e RSM.

Për arsye të nevoja nga duke shkarkuar shtesë masat dhe aktivitetet për parandalim , parandalim në marrja dhe përhapja në Koronavirusi COVID-19 , Këshilli në Agjencia sjellë konkluzioni në periudhën deri me 30.03.2021 _ seancat po çdo gjë ruajnë përmes video konferencë lidhje .Accessibility

Accessibility