Kronikë nga seanca e 34-të

image_pdfimage_print

Shkup, 6.9.2022 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë e miratoi Raportin për emetimin e reklemimit të paguar politik në kampanjën zgjedhore për Zgjedhjet lokale 2022 – Zgjedhje për anëtarët e Këshillit të Komunës së Tetovës për mbetjen nga periudha zgjedhore.

Këshilli i Agjencisë shqiptoi dhe dy masa vërejtje publike, ndaj TV Shutel Shkup për mospublikim në programin e saj të dhëna për strukturën e pronësisë, redaktorin përgjegjës(kryeredaktorin)/redaktorët dhe për burimet e finansimit në vitin e kaluar (reklama, sponzorime, shitje e përmbajtjeve, shërbime të ofruara nga anë të treta dhe të ngjashme) dhe ndaj TV SONCE Prilep për emetim të programit burimor në gjuhën angleze pa ofruar përkthim në gjuhën maqedonase.

Këshilli i Agjencisë i dha miratim drejtorit të Agjencisë të sjellë Vendim për shpallje të njoftimit publik për krijimin e marëdhënies së punës dhe zbatim të procedurës për punësim në Shërbimin profesional të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.Accessibility

Accessibility