Kronikë nga seanca e 35-të

Shkup , 05.10.2020 – Më e sotme sesioni Keshilli në Agjencia saj miratuar e plotësuar Aplikacion për pjesëmarrjen në publiku konkurs për detyrë leje për jofitimprurëse transmetim institucioni për radio transmetimit në programore shërbimi në në nivel lokal niveli në zonë në bashkia Tetovë .

Keshilli në Agjencia saj miratuar Drafti i politikës për sigurinë aksesueshmërisë te audiovizive mediat shërbimet për fytyrat me shqisore paaftësia dhe hapjet publike diskutim pas saj teksti e cila do zgjat deri më 31 tetor 2020 .

Për arsye të shkelje në neni 82 paragrafi 1 paragrafi 2 i ZAAVMU-së, përkatësisht ” mbajtësi”. në lejen ndaloi me transmetimit në Programi shërbimi më shumë prej 30 ditësh për arsye të teknike , financiare ose të tjerët arsyet ” Këshilli në Agjencia i ngritur procedurë për konfiskimi në lejen për televizioni transmetimit në në nivel lokal niveli të TRD Jovan Trpeski TV MORIS DOOEL Ohër .

Keshilli në Agjencia sjellë dy Vendimet me OBSH çdo gjë lejet ndryshim në pronari strukturën në TRD Radio KISS DOOEL Tetovë dhe TRD Vision BM-TV Channel Vizioni SH.PK Shkup .

Me qëllimi duke filluar në procedurat OBSH çdo gjë në pëlqimin me vjetore plani për publike blerjet per 2020 _ në Agjencia , Këshilli dha miratimet Drejtori në Agjencia po ato zbatojnë procedurat për në vijim publike prokurim : shërbim – Studim për vendosmëri në justifikimin për publikim publike konkurs për detyrë leje për televizioni transmetimit në shteti niveli përmes dixhitale tokësore multipleks , shërbim – nga tavolinë për përkthim dhe mall – i imët dhe i tretur informatikë material .Accessibility

Accessibility