Kronikë nga seanca e 38-të

Shkup , 21.10.2020 _ – Në e sotme sesioni Keshilli në Agjencia ato konsiderohen Tremujor raportet për Punë në Agjencia për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet për periudhën nga 1 korriku deri më 30 shtator 2020 .

Lidhje bazë në gjetjet nga e rregullt programore mbikëqyrje , ku çdo gjë konstatuar shkeljet në neni 141 paragrafi 13 i ZAAVMU, ritransmetim në programore shërbimi OBSH nuk mbulohet _ me konfirmim për regjistrimin në programore shërbimet lëshuar të AVMU dhe nenit 143 paragrafi 5 i ZAAVMU, në e tij programore paketë ato nuk ka asnjë siguruar ato programore shërbimet në publiku transmetim shërbimi “MRT 2”, “MRT 3”, “MRT 4” dhe “MRT 5”, Këshilli në Agjencia e theksuar masat publike qortime për operatori Kompania për tregti dhe sherbime TOTAL TV DOO Shkup .

Keshilli në Agjencia solli edhe dy Zgjidhjet për fshirje nga regjistrin në transmetuesit në TRD BM-TV KANAL VIZIA DOO Shkup dhe TRD Jovan Trpeski TV MORIS DOOEL Ohër .

Me qëllimi duke filluar në procedurat OBSH çdo gjë në pëlqimin me vjetore plani për publike blerjet per 2020 _ në Agjencia , Këshilli dha miratimet në Drejtori në Agjencia po ato zbatojnë procedurat për publike prokurimi : printim sherbime teknike _ rishikim në ashensorë dhe platformë , dhe po sjellë një vendim për miratimi në financiare do të thotë për rinovimin në dy përdorues afrohet në atë elektronike bazë në rregulloret në zyrtare Gazete në Republika Veriore Maqedonia .Accessibility

Accessibility