Kronikë nga seanca e 39-të

Shkup , 06.11.2020 _ – Lidhje bazë në gjetjet nga e rregullt administrative mbikëqyrje , ku edhe është konstatuar shkelje në neni 14 i Ligji për media , pra në pjesë nga transmetohet programet nr çdo gjë botuar të dhëna që është për shkak po ato transmetim në përkatësisht vend për çdo përmbajtjen nga Programi shërbimi , Këshilli në Agjencia e theksuar masë publike paralajmërim të TRD JON-RADIO DOO Strugë . Për e njëjta transmetues , TRD JON-RADIO DOO Strugë , Sovet në Agjencia mori një Vendim me e cila çdo gjë lejet ndryshim në pronari struktura , sepse me ato të propozuara ndryshimet nr çdo gjë duke krijuar nuk lejohet mediat përqendrimi .

Aktiv e sotme sesioni Këshilla në Agjencia solli edhe një përfundim me OBSH çdo gjë shtyje atë Aplikacioni të : Rregulloreve për ndryshim dhe shtim në Rregullorja për përmbajtjes dhe formës në Aplikacioni për regjistrimi në regjistrin në operatorët OBSH ritransmetim programore paketa dhe me radhë konfirmimin për regjistrimin në programore paketat / shërbimet nr 01-5775/1 nga 21.11.2014 ( Zyrtare Gazete i RS Maqedonia nr.152/20), Udhëzimi për procedura për vendosmëri në përgjegjësinë për bërë një lëndim ose shkelje në ritransmetim në programore shërbimet në transmetuesit nga një tjetër shteti dhe Udhëzimet për rruga në regjistrimin dhe fshirjen në ligjërisht përfaqësuese në transmetues nga një tjetër vendi në regjistrin në ligjërisht agjentët në transmetuesit nga të tjerët shteteve OBSH çdo gjë ritransmetim në territorin të RS Maqedonisë , të gjithë tre botuar në zyrtare Gazete i R.S. Maqedonia jo . 152/20, datë 09.06.2020 , në _ Afati i fundit prej 30 ditësh nga dekret në këtë përfundim .Accessibility

Accessibility