Kronikë nga seanca e 40-të

Shkup , 13.11.2020 _ – Në e sotme sesioni , Këshilli në Agjencia sjellë Drafti vjetor plani për duke kryer programi dhe Draft plani për administrative mbikëqyrje për vitin 2021 , dhe Draft Programi për puna në Agjencia për vitin 2021 ( me _ Draft programi në planifikuar aktivitetet dhe Draft-financiare plani për vitin 2021 ) . Për të gjitha tre tërhoqi e hapur është publike diskutim në kohëzgjatja nga 30 ditë .

e hapur dhe publike diskutim e cila do zgjat në përfundim deri më 16.11.2020 , për _ Drafti i udhëzuesit për e paguara politike reklamat për Të parakohshmet lokal zgjedhjet 2020 të miratuara nga Këshilla në Agjencia në këtë seancë .

Lidhje bazë në gjetjet nga kontrolluese programore mbikëqyrje , ku edhe është konstatuar shkelje në neni 50 paragrafi 3 i Ligji për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet dhe me radhë neni 22 paragrafi 2 i Rregullorja për mbrojtjes në të mitur persona , dmth jo duke shënuar në promovuese i shpallur me të përshtatshme vizuale shenjë nga paralajmërim sinjalizimi për kategoria program çfarë çdo gjë njofton Këshilli _ në Agjencia sjellë propozim për Prezantimi në kundërvajtje procedurë kundër TRD KOMPANI 21-M DOOEL Shkup .Accessibility

Accessibility