Kronikë nga seanca e 42-të

Shkup , 01.12.2020 . – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka iniciuar procedurë për revokimin e licencës për transmetim televiziv të TRD TV-ANISA , për shkak të shkeljes së nenit 82 paragrafi 1 paragrafi 2 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizive, mostransmetim. për të paktën 6 orë çdo ditë program , pra ka ndërprerë transmetimin e shërbimit programor për më shumë se 30 ditë për arsye teknike, financiare ose të tjera.Accessibility

Accessibility