Kronikë nga seanca e 43-të

Shkup , 04.12.2020 _ – Në e sotme sesioni Këshilla në Agjencia sjellë konkluzioni për ndryshim në Konkluzioni Nr.02-4104/4 datë 06.11.2020. me OBSH çdo gjë shtyje atë Aplikacioni në aktet nënligjore Veprat : Rregullore për ndryshim dhe shtim në Rregullorja për përmbajtjes dhe formës në Aplikacioni për regjistrimi në regjistrin në operatorët OBSH ritransmetim programore paketa dhe me radhë konfirmimin për regjistrimin në programore paketat / shërbimet nr 01-5775/1 nga 21.11.2014 ( Zyrtare Gazete i RS Maqedonia nr.152/20), Udhëzim për procedura për vendosmëri në përgjegjësinë për bërë një lëndim ose shkelje në ritransmetim në programore shërbimet në transmetuesit nga një tjetër shteti dhe udhëzimi për rruga në regjistrimin dhe fshirjen në ligjërisht përfaqësuese në transmetues nga një tjetër vendi në regjistrin në ligjërisht agjentët në transmetuesit nga të tjerët shteteve OBSH çdo gjë ritransmetim në territorin të RS Maqedonisë , të gjithë tre botuar në zyrtare Gazete i R.S. Maqedonia jo . 152/20 nga 09.06.2020 , deri në _ publikim në Vendimi në Kushtetuese gjykata në Republika Veriore Maqedonia në zyrtare Gazete në Republika Veriore Maqedonia .

Keshilli dha edhe miratimin Drejtori në Agjencia po sjellë një vendim për prokurimi në Viti i Ri urime për nevojat në Agjencia .Accessibility

Accessibility