Kronikë nga seanca e 44-të

Shkup , 10.12.2020 _ Për arsye të mospërmbushje në detyrimin nga neni 90 paragrafi 4 i Ligji për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet , dmth për arsye të se çfarë mbajtësi në lejen OBSH kryejnë profesion në në nivel lokal niveli , nr transmetim të paktën 6 orë çdo ditë program në televizioni , pra ndaloi me transmetimit në programore shërbimi më shumë prej 30 ditësh për arsye të teknike , financiare ose të tjerët arsyet , Këshilli në Agjencia sjellë Një vendim për konfiskimi në lejen për televizioni transmetimit i TRD TV-ANISA DOOEL kundër Plasnicës-Plasnicës .Accessibility

Accessibility