Kronikë nga seanca e 46-të

Shkup , 22.12.2020 _ – Në e djeshme sesioni Keshilli në Agjencia ato sjellë Vjetore planet për duke kryer programore dhe administrative mbikëqyrje për 2021 dhe __ _ miratuar Programi për puna në Agjencia për vitin 2021 ( me _ Programi në planifikuar aktiviteteve dhe Financiare plani në Agjencia për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet për vitin 2021 ) .

Ishte rishikuar Raporti nga monitorimin në opsionale mediat përfaqësimi për Të parakohshmet zgjedhjet për kryetar bashkie në Bashkia Plasnicës dhe Komunës Shtip për vitin 2020. _

Keshilli në Agjencia atë miratoi edhe Raportin për transmetimin paguar politike reklamat për koha në zgjedhjet fushatë në periudhë nga 21 nëntori deri më 10 dhjetor 2020 .

Gjithashtu , Këshilli në Agjencia dha miratimi Drejtori në Agjencia po sjellë Një vendim për njoftim në publike ad për themeli në duke punuar marrëdhënie dhe po zbatojnë procedurë për punësimi në Profesionisti shërbimi në Agjencia për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet .

Kundërshtimi te Keshilli në Agjencia nga anësor në punonjës në Profesionisti shërbimi në Agjencia nr ishte pranuar .

E përditshme urdhëroj për seancën e 46-të ishte plotësuar me pikë për Nisja kundërvajtje procedurë kundër Televizionit TRD IRIS SH.PK Shtip , i cili do çdo gjë konsideron në i pari vazhdimi në seancën e 46-të e cila do çdo gjë ruajnë me 22.12.2020 ora 20:30

 Accessibility

Accessibility