Kronikë nga seanca e 47-të

Shkup , 30.12.2020 _ – Në e sotme sesioni Keshilli në Agjencia sjellë konkluzioni për duke dhënë miratimi për dekret në vjetore plani për publike blerjet ne 2021 _

Lidhje bazë në gjetjet nga Mbikëqyrja , Këshilli në Agjencia sjellë dy Propozimi për Prezantimi kundërvajtjet procedurat kundër TRD IRIS LLC Shtip për arsye të shkelje në nenin 14 të Ligji për media , mospublikim në të dhëna – gjurmë , që është dështimi për të vepruar pas Zgjidhje për shqiptimi në masë-publike paralajmërim dhe TOTAL TV Shkup për arsye të shkelje të nenit 143 paragrafi 5 i AAVMU dmth operatori nr kryejnë ritransmetim në ato programore shërbimet në publiku transmetim shërbimi “MRT 2”, “MRT 3”, “MRT 4” dhe “MRT 5″.

Keshilli në Agjencia sjellë Zgjidhje për duke u ndalur në procedura për detyrë në leje pa publikim në publike konkurs për televizioni transmetimi , në në nivel lokal niveli për zonë në bashkia Kavadari , sepse dorëzuar Kërkesë nga i interesuari anësor për tërheqje në Kërkesa për detyrë leje .

Aktiv këtë sesioni Këshilla në Agjencia dha miratimi Drejtori në Agjencia po sjellë vendimet për miratimi në financiare do të thotë për prokurimi në avokat shërbimet për 2021 dhe për _ abonim e ” Zyrtare Gazete në Republika Veriore Maqedonia për vitin 2021. _ _

Gjithashtu , Këshilli në Agjencia dha miratimi Drejtori në Agjencia po ka marrë 9 ( nëntë ) vendime për shlyej në borxh nga Kontabiliteti rekord në Agjencia për në vijim transmetues ERA SAT DOOEL Shkup , TV MEDI Manastir DOOEL, ENERGU RADIO Shkup , JANGL TV Shkup , PRODUCTION-LGN Negotino , TV SUPR SKY s.Mala Një fjalë Tetovë , TV EMI Radovish , ALB TV 2010 Strugë , BM Televizion Shkupi .

Procesverbali OBSH ishin propozuar në E përditshme urdhëroj për seancën e 47-të , të gjitha shtyhet për i pari vazhdimi në seancën e 47-të .

 

 Accessibility

Accessibility