Kronikë nga seanca e 5-të

Shkup,19.02.2021  – Këshilli I Agjencis në seancën e 5-të për shkak të mospërmbushjes së detyrimit nga neni80 paragrafi 5 ZAAVMU për pagesë të parakohëshme e tarifës vjetore për licencën e televizionit dhe radios,filloi 28 procedura për heqjen e licencës së 17 televizioneve dhe 11 radiove, si më poshtë-NASHA TV Shkup,SITI Televizija Shkup,TV ERA Shkup,TV MTM Shkup,TV ShUTELL Shkup,TRD KTV Kavadarci,TV KOHA Tetova,TV KANAL FestaKumanova,TV NOVA Gevgelija, TELEVIZIJA KOÇANI_LD Koçani,TRD PROTEL-Probishtip,Televizija KANAL_21 Veles,TV ZDRAVKIN Veles,TV SVET Sveti nikoll,TV SPEKTRA Labunishta,TV GZPPA Kiçev,TV DUE Gostivari,RA KANAL77 Shtip,RA ARAÇINAAraçin,RADIO VAT Shkupi,RA RFM Shkupi,RA KAPITOLFM Shkupi,RA b-97 Bitola,RADIO LA KOSTA Vinic,RA KOMETA 2000Gostivari,RADIO ALEKSANDËR MAKEDONSKI;RADIO USKANA Kiçev,RA MODEA Sveti Nikoll..

Në përputhje me njoftimin nga AEK  nuk ka radiofrekuenca falas në zonën e Shkupit,Këshilli vendosi për refuzim të kërkesës me shkrim nga pala për shpallje të konkursit publik për dhënien e pëlqimit për transmetim në nivel lokal në qytetin e Shkupit.Po ashtu,këshilli solli vendim për fshirjen nga regjistri I radiodifuzerëve për TRD BI_KI_AL SHPKPV Bitol..

Zbatimi I planit të prokurimit publik për vitin 2021Këshilli ka aprovuar prokurimin për nevoja të Agjencisë,si më  poshtë-Sistem automatik  të menaxhimit të dokumenteve.paralelisht mirëmbajtja adaptive e softuerit të integruar për operacione ligjore, financiare dhe ekonomike dhe bllokimin e hapësirës për vendosjen e reklamave në gazetat ditore..

Këshilli shtyu për seancën e ardhshme çështjen në lidhje me Informacionin në lidhje me aktivitetet e ndërmarra nga Agjencia e Mediave Audio dhe Audiovizive për implementimin e ligjit për përdorimin e gjuhësis..

 Accessibility

Accessibility