Kronikë nga seanca e 6-të

Shkup , 31.01.2020 – Më e sotme sesioni në Keshilli në Agjencia dha miratimi për shtesë në vjetore plani për publike blerjet 2020 _ në Agjencia për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet .

Me qëllimi po çdo gjë filloni procedurë e cila është në pëlqimin me vjetore plani për publike blerjet per 2020 _ në Agjencia , Këshilli dha miratimi Drejtori në Agjencia po ato zbatojnë në vijim procedurat për publike prokurim – shërbim : prokurim në aeroplan bileta , shërbim nga agjenci për të përkohshme punësim / privat agjenci për punësimi dhe sigurimi financiar shërbimet .Accessibility

Accessibility