Kronikë nga seanca e 7-të

Shkup 03.03.2021-Këshilli I Agjencicë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele në bazë të Vendimit të Qeverisë për pakon e pestë të masave ekonomike me një fond ndihme prej 50.000.000,00 denarë,në seancën e shtatë ka marrë një vendim  për mënyrën e realizimit të vendimit për miratimin e fondeve nga Buzheti I RSM për 2021 dhe solli 26 zgjidhje duke ndaluar të gjitha procedurat e filluara. Revokuimin e licencave në bazë të tarifës vjetore të papaguar me qëllim të transmetimit televiziv.Në të njëjtën kohë u vendos që të mos fillojnë procedura për konfiskim për shkak të mospagimit të tarifës dhe lejeve për vitin2021. Në seancë, u miratuan forma të reja për zhvendosjen e transmetuesve zbatimin e detyrimeve të përcaktuara në licencat e transmetimit radioteleviziv.Accessibility

Accessibility