Kronikë nga seanca e 8-të

Shkup , 14.02.2020 – Më e sotme sesioni Keshilli në Agjencia për arsye të shkelje në neni 80 paragrafi 5 i Ligji për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet , dmth për arsye të mospagesë në kompensimin për leje për duke kryer transmetim profesion në e themeluar afati , ka filluar 22 procedura për konfiskimi në lejen për televizioni ose radio transmetimi , në në vijim transmetues : ALFA TV Shkup , TV ERA Shkup , TV NOVA Gjevgjeli , TV KOÇANI-LD Koçani , TV ZDRAVKIN Veles , TV KALTRINA Strugë , Komuna SPEKTRA Labunishtë , TV ANISA fshati Plasnicë , TV KANAL-21 Veles , RA KANAL 77 Shtip , RA ARACINË fshati Araçinovë , RSH BI-KI-AL Manastir , Universitet radio UKLO FM Manastir , RA BRAVO Kumanovë , RA ECO Probishtip , Radio Universitare radio UGD FM Shtip , RA TVSH Shkup , RA DRINI Strugë , RA Aleksandër maqedonase Kërçovë , RA SKY RADIO PLUS Berovë , RA B-97 Manastir dhe RA ZONË M-1 Shkup .

Keshilli sjellë Zgjidhje për shqiptimi masë publike paralajmërim në Televizionin TRD MAKPETROL DOOEL Shkup për arsye të shkelje në neni 50 paragrafi 3 i ZAAMU dhe më tutje nenet 16 dhe 17 të Rregullorja për mbrojtjes në të mitur persona , dmth për arsye të gabim kategorizimin dhe etiketimin në program transmetohet në të papërshtatshme përkohësisht periudhë nga ditën dhe natën .

Gjithçka miratoi gjithashtu Informacionin për Drafti rishikim në Kombëtarja program për adoptimi në e drejta në Evropiane sindikata (NPAA) 2020-2023.

Në të njëjtën kohë , gjithçka sjellë përfundimi për duke dhënë miratimi në  Drejtori në Agjencia për zbatimi në procedura për detyrë në kontratës për publike prokurimi në shërbimi mirëmbajtjen në të integruara software për juridike , financiare dhe ekonomike operacion .Accessibility

Accessibility