Kronikë nga seanca e 9-të

Shkup , 21.02.2020 – Më e sotme sesioni Keshilli në Agjencia për arsye të shkelje në neni 80 paragrafi 5 i Ligji për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet , dmth për arsye të mospagesë në kompensimin për leje për duke kryer transmetim profesion në e themeluar afati , ka nisur 4 procedura për konfiskimi në lejen në në vijim Transmetuesit : Amazon TV Shkup , Shutel TV Shkup , RA Kapitol FM Shkup dhe RSH MSH- Ohër .

Në të njëjtën kohë Keshilli në Agjencia ka miratuar edhe 13 Vendime për duke u ndalur në i ngritur procedurat për konfiskimi në lejen për duke kryer në transmetim profesion në në vijim transmetuesit : Spektri TV bashkia Labunishta , TV Nova Gjevgjeli , TV Anisa Fshati Plasnicë , TV ERA Shkup , TV Alfa Shkup , TV Zdravkin Veles , Universiteti radio UKLO FM Manastir , Universiteti radio UGD FM Shtip , RA Watt , RA Zone-M1, Sky radio Plus Berovë , RSH Arachinë fshati Araçinovë dhe RSH Aleksandër maqedonase Kërçovë .Accessibility

Accessibility