MbleMbledhja nr. 1- 29.02.2016dhja nr. 1- 29.02.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e dhjetë për më datë 29.02.2016 (e hënë), me fillim në ora 15:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e dhjetë për më datë 29.02.2016 (e hënë), me fillim në ora 15:00

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e nëntë e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 26.02.2016.

2. Propozime për ndërprerjen e procedurave të iniciuara për heqjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit.

3. Propozime për inicimin e procedurave për heqjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit.

4. Propozim-vendime për heqjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit.

5. Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores së rendit të punës dhe përgjegjësisë disiplinore dhe materiale të të punësuarve në shërbimin profesional të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

6. Propozim-vendim për rregullimin e brendshëm të hortikulturës së Agjencisë.

7. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility