Pronësia mediatike

image_pdfimage_print

pdf iconAnalizë e pronësisë mediatike për vitin 2022

pdf icon Alanlizë e pronësisë mediatike në vitin 2021

pdf icon  Raport për pronësinë mediatike të radiodifuzerëve dhe mediave të shtypit në vitin 2020 

pdf icon Raport për pronësinë mediatike të radiodifuzerëve dhe mediave të shtypit (me ndryshimet në pronësi dhe përqendrimi mediatik në vitin 2028) 

Pronësia e mediumeve si aspekt i pluralizmit mediatik:

pdf iconPluralizmi i pronësisë mediatike në rrethin e ri mediatik në vitin 2021

pdf iconPronësia e mediumeve si aspekt i pluralizmit mediatik_2014 година

Raportet:

pdf iconRaport për masat e ndërmarra nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në drejtim të përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe të obligimeve të tyre në aspekt të transparencës së pronësisë dhe burimeve të financimit për periudhën nga 01 janari deri 31 dhjetor 2016
pdf iconRaport për masat e ndërmarra nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në drejtim të përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe të obligimeve të tyre në aspekt të transparencës së pronësisë dhe burimeve të financimit për periudhën nga од 01 janari deri 30 qershor 2016
pdf iconRaport për masat e ndërmarra nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në drejtim të përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe të obligimeve të tyre në aspekt të transparencës së pronësisë dhe burimeve të financimit për periudhën nga 01 korrik deri 31 dhjetor 2015
pdf iconRaport për masat e ndërmarra nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në drejtim të përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe të obligimeve të tyre në aspekt të transparencës së pronësisë dhe burimeve të financimit për periudhën nga 01 janari deri 30 qershor 2015 
pdf iconRaport për masat e ndërmarra nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në drejtim të përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe të obligimeve të tyre në aspekt të transparencës së pronësisë dhe burimeve të financimit për periudhën nga 01 korrik deri 31 dhjetor 2014
pdf iconRaporti i hulumtimit të mendimit të publikut për programet e ndryshime të kanaleve vendase të radios dhe televizionit prill 2013
pdf iconRaport për masat e ndërmarra nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në drejtim të përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe të obligimeve të tyre në aspekt të transparencës së pronësisë dhe burimeve të financimit për periudhën nga 01 janari deri 30 qershor 2014
pdf iconRaporti i përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe detyrimet e tyre në drejtim të transparencës së pronësisië në periudhës nga 01 korrik deri 31 dhjetor 2013

pdf iconRaporti i hulumtimit të mendimit të publikut për programet e ndryshime të kanaleve vendase të radios dhe televizionit prill 2013 

Аnalizat e përcjelljes së strukturës pronësore:

pdf iconAnaliza e përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe detyrimet e tyre në pikëpamje të transparencës së pronësisië në periudhës nga 01 janari deri 30 qershor 2013
pdf iconAnaliza e përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe detyrimet e tyre në pikëpamje të transparencës së pronësisië në periudhës nga 31 dhjetor 2012
pdf iconAnaliza e përcjelljes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe detyrimet e tyre në pikëpamje të transparencës së pronësisië në periudhës nga 01 janari deri 30 qershor 2012Accessibility

Accessibility