Seanca nr.39 – 12.12.2023

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 39-të e mbajti me datë 12.12.2023 (e martë) me fillim prej ora 13:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 8-të publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 23.11.2023.
  2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 38-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 23.11.2023.
  3. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes Institucionit të arsimit të lartë privat Universiteti i Shkupit – Shkup, Institucioni radiodifuziv jofitimprurës UNIVERZUM SHKUP.
  4. Propozim-aktvendim për fshirje nga regjistri i transmetuesve të SHTR KTV SHPKNJP Kavadar.
  5. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR ALSAT-М SHPK Shkup, për shkelje të nenit 98 paragrafi (2) të LSHMAAV dhe nenit 14 paragrafi (2) të Rregullores për teknikat e reja të reklamimit.
  6. Propozim për ngritjen e procedurës për kundërvajtje kundër operatorit TOTAL TV nga Shkupi për shkelje të nenit 143 të LSHMAAV.
  7. Propozim-vendim për ndryshim të strukturës së pronësisë të SHTR XHEZ FM nga Shkupi.
  8. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility