Vendime/akte nga seanca nr. 38 – 24.11.2023

Aktvendim për ndërmarrje të masës – vërejtje publike për Shoqërinë Tregtare Radiodifuzive (SHTR) ТV GURRA SHPKNJP Kërçovë, për shkelje të kryer nga neni 98 paragrafi (1) të Ligjit për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele (LSHMAAV)

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqëria Tregtare Radiodifuzive TV ZDRAVKIN Angellçe Zdravkin SHPKNJP Veles

Aktvendim për ndërmarrje të masës – vërejtje publike për Shoqërinë Tregtare Radiodifuzive (SHTR) ТV GURRA SHPKNJP Kërçovë, për shkeljen e kryer të dispozitave nga neni 14 i Ligjit për media (LМ)

Aktvendim për ndërmarrje të masës – vërejtje publike Shoqëria Tregtare Radiodifuzive (SHTR) TV GURRA SHPKNJP Kërçovë, për shkeljen e kryer të nenit 92 paragrafët (1) dhe (3) të Ligjit për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele LSHMAAV

Aktvendim për ndërmarrje të masës – vërejtje publike për Shoqërinë Tregtare Radiodifuzive (SHTR) ТV GURRA SHPKNJP Kërçovë, për shkeljen e kryer të nenit 50 paragrafi (3) të Ligjit për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele (LSHMAAV)

Aktvendim për ndërmarrje të masës – vërejtje publike për Shoqëria Tregtare Radiodifuzive (SHTR) ТV GURRA SHPKNJP Kërçovë, për shkelje të kryer nga neni 51 paragrafi (1) të Ligjit për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele (LSHMAAV)

Aktvendim për ndërmarrje të masës – vërejtje publike Shoqëria për veprimtari botuese, marketing dhe shërbime kompjuterike NARODEN LEKAR(Mjeku popullor) SHPKNJP Shkup, botues i „Naroden lekar“, për shkeljen e kryer nga neni 14 paragrafi (1) të ligjit për media

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive TV К&М KISS&МЕNADA SHPKNJP Tetovë

 Accessibility

Accessibility