image_pdfimage_print

Shqiptohen masat e vërejtjes ndaj TV KTV dhe TV M

image_pdfimage_print

Shkup, 13.07.2018. – Në bazë të mbikëqyrjes së rregullt programore ndaj programit të TV KTV dhe TV M si dhe mosrespektimit të kosntatuar të obligimit për emetimin e së paku 50% të programit burimor të krijuar në RM në gjuhën maqedonase ose në gjuhët e bashkësive joshumicë që jetojnë në RM nga e cila gjysma në periudhën nga ora 07:00 deri në orën 19:00, Agjencia e shqipton masën e vërejtjes

Agjencia realizoi mbikëqyrje programore ndaj gjashtë radiodifuzerëve

image_pdfimage_print

Shkup, 13.07.2018 – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj TV KTV, TV STUDIO TERA, TV TOP ESTRADA, TV M dhe TV USKANA EDEN në lidhje me obligimet për mbrojtjen e personave të mitur në mënyrë që të mos dëmtojnë zhvillimin e tyre fizik, psikik ose moral, të drejtat për emetimin e komunikimeve komerciale audiovizuele, obligimet gjatë sigurimit të kuizeve ose formave tjera të pjesmarrjes së shpërblyer

line


Accessibility

Accessibility