image_pdfimage_print

Më shumë informata në lidhje me monitorimin e prezantimit mediatik të radiodifuzerëve gjatë referendumit mund të gjenden në banerin  Referendumi 2018.

Mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrative ndaj operatorit Multimedija-Net

image_pdfimage_print

Shkup, 04.10.2018. – Ndaj operatorit Multimedija-Net nga Shkupi është krye një mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore, në lidhje me obligimet për rregullat e ritransmetimit të shërbimeve prograsmore me pornografi, titrimit dhe ritransmetimit të shërbimeve të radiodifuzerëve vendas vetëm në zonën e shërbiimit për të cilën kanë marrë leje për emetim të radios ose televizionit, si dhe për ritransmetimin e shërbimeve programore të regjistruara në Agjenci.

line


Accessibility

Accessibility