image_pdfimage_print

Одлуки/акти од 16-та седница од 29.05.2023

Одлука за ребаланс на Финансиски план на АВМУ за 2023 година Решение за преземање мерка јавна опомена на  Друштвото за производство, трговија и услуги КОЛОР … […]

Одлуки/акти од 14-та седница од 03.05.2023

Одлука со која се дозволува промена во сопственичката структура на ТРД УРБАН ФМ РАДИО ДООЕЛ Скопје  Одлука со која се дозволува промена во сопственичката структура … […]

Одлуки/акти од 13-та седница од 10.04.2023

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за тв емитување за ТРД Телевизија Плус Куманово Решение за преземање мерка јавна опомена за … […]

Одлуки/акти од 12-та седница од 28.03.2023

Одлука за одобрување на Годишниот Извештај за работа на АВМУ за 2022 година Став на АВМУ во однос на Ревизорскиот Извештај од независен ревизор Решение … […]

Одлуки/акти од 11-та седница од 21.03.2023

Одлука за промена на сопственичка структура на радио ПРО ФМ Гостивар  Решение за запирање на постапка за одземање дозвола за радио емитување за РТД Метрополис … […]

Одлуки/акти од 10-та седница од 13.03.2023

Решение за запирање на покрената постапка за одземање дозвола за радио емитување за ТРД РА Кавадарци Решение за преземање мерка јавна опомена за КАБЕЛ-НЕТ ДОО … […]

Одлуки/акти од 9-та седница од 08.03.2023

  Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на 1 (една) дозвола за радио емитување на програмски сервис на непрофитна радиодифузна установа на регионално ниво, … […]

Одлуки/акти од 8-та седница од 27.02.2023

 Одлука за усвојување на Годишната сметка на АВМУ за 2022 година  Одлука за доделување дозвола за ТВ емитување преку ЈЕКМ на програмски сервис со претежно … […]

Одлуки/акти од 7-та седница од 23.02.2023

 Решение за јавно опоменување и за исклучување на реемитување на програмски сервиси за Сигнал-НЕТ ДОО Куманово Решение за преземање мерка – јавна опомена за ТРД … […]Accessibility

Accessibility