24.09.2012- KRD u bën thirje operatorëve të komunikimeve publike që ti respektojnë të drejtat për transmetimin e UEFA- Ligës së Kampionëve , UEFA Kupës së Evropës dhe ndeshjeve të ligave të tjera sportive

Këshilli për Radio Difuzion (KRD), i njofton të gjithë operatorët e komunikimeve të rrjeteve  publike  se duhet ti respektojnë  të drejtat për emetimin dhe riemetimin  e ndeshjeve të UEFA- Ligës së Kampionëve,  UEFA Kupës së Evropës dhe ndeshjeve të ligave të tjera sportive.

Riemitimi i kanaleve të huaja në të cilën transmetohen këto ndeshje pa të drejta të rregulluara për R e Maqedonisë, praqet shkelje të ligjit për veprimtari radiodifuzive, dhe të ligjit për të drejtat autoriale dhe të drejtat që tërheqin sanksione ligjore të ngjashme.

 

KRD në këtë periudhë  do të kryeje monitorim të shpejtë të programeve të cilat i reimimitojnë  operatorët e rrjeteve të komunikimeve publike  në R e Maqedonisë me qellim  që të ndërpresë emetimin  dhe riemetim të paligjshëm.Accessibility

Accessibility