Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele uron Ditën Botërore të Radios

SHKUP, 13.02.2014- 13 shkurti është Dita Botërore e Radios, dita kur radio feston si medium i cili i edukon njerëzit, siguron informacione dhe e promovon lirinë e shprehjes në kulturat e ndryshme.

Qëllimi i shënjimit të kësaj dite është që të ritet vetëdija e publikut dhe mediumeve për domethënien e radios, të ngritën bartësit e vendimeve të vendosin dhe sigurojnë qasje deri tek informacionet nëpërmjet radios, si dhe të ritet rrjetëzimi i bashkëpunimit ndërkombëtar ndërmjet transmetuesve.

Këtë vit tema e barazisë gjinore dhe përforcimi i grave nëpërmjet radios, që domethënë promovimi i barazisë gjinore nëpërmjet sensibilizimit të pronarëve në radio stacionet, gazetarët dhe autoritet për zhvillimin e politikave dhe strategjive për barazi gjinore, eliminimi i steriotipeve, por dhe zhvillimi i radio produksionit të ri me fokus tek të rinjtë si producent, prezantuese dhe reporter dhe promovimi i sigurimit të tyre.

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele të gjithëve radio stacioneve në Republikën e Maqedonisë ju uron Ditën Botërore të Radios dhe apelon që kjo ditë të shënjohet me ngjarje domethënëse.Accessibility

Accessibility