Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore ndaj RA Kanal 77

Shkup, 24.06.2016 – Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore të shërbimit programor të Kanal 77 të emetuar në Shkup, Shtip dhe Manastir. Në këtë drejtim, u konstatua dallim në vëllimin dhe përbërjen e disa prej blloqeve reklamuese, përderisa përbërja e muzikës dhe përbërjes së emisioneve – materialeve gazetareske, është identik.

Më tepër detaje janë të shënuara në Informatën nga mbikëqyrja e jashtëzakonshme që u realizua dhe që mund të merret në këtë link:

SHTR Radio Kanal 77 SHPKNJP ShtipAccessibility

Accessibility