Përgjigja e Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi ndaj kërkesës për veprim nga ana e Agjencisë, kundër Kanal 5, për disa edicione të emisionit “Milenko Nedellkovski Shou”

Shkup, 20.10.2016. – Përgjigja e Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi ndaj kërkesës për veprim nga ana e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, nga data 8 mars 2016, kundër SHTR Kanal 5 SHPKNJP Shkup, për disa edicione të emisionit “Milenko Nedellkovski Shou” të emetuara në janar dhe shkurt të vitit 2016, mund të merret në këtë link.Accessibility

Accessibility