Struktura e të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2015

Shkup, 21.10.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele tani e disa vite me radhë përpilon analiza lidhur me strukturën e të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele. Në këtë analizë janë prezantuar të dhënat për strukturën e të punësuarve në vitin 2015 edhe atë nga aspekti i vendeve të punës (gazetarë, redaktorë, drejtues/drejtor, kuadri realizues – kameraman, regjisorë, montues, etj, kuadri teknik, marketingu si dhe kuadro tjera), si dhe nga aspekti nëse janë në marrëdhënie të rregullt të punës ose janë të angazhuar me honorar, më pas struktura e të punësuarve sipas gjinisë, arsimimit, si dhe sipas përkatësisë etnike.

Analiza e strukturës së të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2015 mund të merret në këtë linkAccessibility

Accessibility