Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të 22 shërbimeve programore për periudhën nga data 1 e deri më 9 dhjetor 2016.

Shkup, 16.12.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor ndaj 22 shërbimeve programore, për periudhën nga data 1 e deri më 9 dhjetor 2016.

Me mbikëqyrjen janë të përfshirë: Radiotelevizioni i Maqedonisë Shërbimi i parë programor RAM1, Radiotelevizioni i Maqedonisë Shërbimi i tretë programor RAM3, Radiotelevizioni i Maqedonisë Shërbimi i parë programor RTM1, Radiotelevizioni i Maqedonisë Shërbimi i dytë programor RTM2, TV Alfa SHPKNJP Shkup, Nasha TV SHPKNJP Shkup, TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup, TV Alsat-M SHPK Shkup, TV ART SHPK Tetovë, TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup, TV Nova SHPKNJP Shkup, TV Shenja SHPKNJP Shkup, TV Sitel SHPKNJP Shkup, TV Sonce SHPKNJP Shkup, TV Telma SHPKNJP Shkup, TV 24 Vesti SHPKNJP Shtip, Radio Sllobodna Makedonija SHPKNJP Shkup Radio Kanal 77 SHPKNJP Shtip, TV Kanal Plus SHPKNJP Shkup, TV Sitel 3 SHPKNJP Shkup, Radio Ros Metropolis SHPK Shkup dhe Radio Antena 5 SHPK Shkup.

Mbikëqyrje e prezantimit mediatik zgjedhor është realizuar edhe ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Kanali i Kuvendit lidhur me nenin 76-a paragrafët 8 dhe 9 të Kodit zgjedhor dhe të Shërbimeve programore të Radiotelevizionit të Maqedonisë (RTM 1, RTM 2 dhe RAM 1) lidhur me nenet 76-a paragrafët 5, 7 dhe 9 të Kodit zgjedhor. Këto mbikëqyrje kanë të bëjnë me periudhën nga data 21 nëntor e deri më 9 dhjetor 2016.

Raportet e shkruara nga mbikëqyrjet e realizuara mund të merren në linket e mëposhtme:

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RTM 1

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RAM 1

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i dytë programor RTM 2

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor RAM 3

Shërbimet programore të Radiotelevizionit të Maqedonisë (RTM 1, RTM 2 dhe RAM 1)

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Kanali i Kuvendit

TV Alsat-M SHPK Shkup

TV Sitel SHPKNJP Shkup

TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup

TV Telma SHPKNJP Shkup

TV Alfa SHPKNJP Shkup

TV 24 Vesti SHPKNJP Shtip

TV Sonce SHPKNJP Prilep

Nasha TV SHPKNJP Shkup

TV Nova SHPKNJP Shkup

TV ART SHPK Tetovë

TV Shenja SHPKNJP Shkup

TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup

Radio Kanal 77 SHPKNJP Shtip

Radio Sllobodna Makedonija SHPKNJP Shkup

ТV Кanal 5 Plus SHPKNJP Shkup

ТV Sitel 3 SHPKNJP Shkup

Radio Аntenа 5 SHPK Shkup

Rаdiо Ros Меtropolis SHPK ShkupAccessibility

Accessibility